Годишњи распоред послова

Годишњи распоред послова. Председник суда пошто прибави мишљење судија, писмено утврђује распоред судија и запослених, за рад по Одељењима и у седишту Суда, за наредну годину и саопштава га на седници свих судија до 1. децембра. На годишњи распоред судија може изјавити приговор у року од три (3) дана од дана саопштавања на седници свих судија, о приговору одлучује Председник непосредно Вишег суда у року од осам (8) дана од дана подношења приговора.

Годишњи распоред послова
Величина : 0.3 MB