Годишњи распоред послова

Годишњи распоред послова. Председник суда пошто прибави мишљење судија, писмено утврђује распоред судија и запослених, за рад по Одељењима и у седишту Суда, за наредну годину и саопштава га на седници свих судија до 1. новембра. На годишњи распоред судија може изјавити приговор у року од три (3) дана од дана саопштавања на седници свих судија, о приговору одлучује Председник непосредно Вишег суда у року од осам (8) дана од дана подношења приговора.

Измене и допуне ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У КИКИНДИ ЗА 2024. ГОДИНУ
Величина : 0.29 MB
Годишњи распоред послова
Величина : 0.36 MB