Контакт подаци

Седиште прекршајног суда 


Адреса: Кикинда ул.Светозара Милетића бр.1,

Председник суда: Нада Пандуров

Телефон: 0230/421-015

Факс: 0230/426-231

Интернет презантација: www.ki.pk.sud.rs

Електронска пошта: uprava@ki.pk.sud.rs 

Матични број: 08896143

ПИБ: 106398905


Радно време Прекршајног суда у Кикинди је од 07,30 до 15,30 часова, а странке се примају сваког радног дана у времену од 08,00 до 14,00 часова.


Одељење суда у Новој Црњи 


Адреса: Нова Црња, ул. ЈНА бр.110,

Телефон: 023/815-026

Електронска пошта: uprava@ki.pk.sud.rs  


Одељење суда у Новом Кнежевцу 


Адреса: Нови Кнежевац, Трг Михајла Пупина бр.11,

Телефон: 0230/81-686

Електронска пошта: psudnk@gmail.com