Документа Прекршајног суда у Кикинди представљају годишње публикације које садрже релевантне податке о надлежности, организацији, структури функционисанју и статистичким подацима суда.