Програм решавања старих предмета

Председник Прекршајног суда у Кикинди , судија Нада Пандуров, након разматрања Годишњег извештаја о раду овог суда за претходну годину и утврђивања броја нерешених старих предмета у свим судским одељењима на основу чл. 12 Судског пословника донела је Програм решавања старих предмета.

Програм решавања старих предмета
Величина : 0.24 MB