Прекршајни суд основан са седиштем у Кикинди и у свом саставу има два одељења - у Новој Црњи и Новом Кнежевцу. Седиште се налази у згради Основног суда у Кикинди, Улица Светозара Милетића бр.1. 

 

Адреса: Светозара Милетића бр.1 ,23300 Кикинда

Телефон: 0230/421-015

Факс: 0230/426-231

Е-мail: uprava@ki.pk.sud.rs

Интернет презентација: www.ki.pk.sud.rs 

Радно време суда: од 7:30 до 15:30, 

Време пријема странака: од 8:00 до 14:00

Матични број: 08896143

ПИБ: 106398905