Остала документа

На овој страници се налазе одлуке, правилници и остали акти Прекршајног суда у Кикинди.

Правилник о ближем уређивању поступака набавки
Величина : 0.63 MB
Одлука о одређивању лица задуженог за анонимизацију
Величина : 0.29 MB
Одлука о одређивању руковаоца тајним подацима
Величина : 0.29 MB
Образац за Евиденцију лица за заштиту података
Величина : 0.29 MB