Информатор о раду Прекршајног суда у Кикинди

Информатор о раду Прекршајног суда у Кикинди представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и функционисању Прекршајног суда у Кикинди, као и податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Информатор о раду Прекршајног суда у Кикинди