Писарница

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници у седишту суда, а из разлога целисходности, поједини послови могу се обављати и у одељењима суда.

Радом судске писарнице руководи шеф писарнице Снежана Убипарип, 0230/421-015 лок.108.

 

Судска писарница се састоји из следећих одсека:

 

ПИСАРНИЦА 1

Шеф писарнице - Снежана Убипарип

Референт експедиције - Борислав Бајкин

 

ПИСАРНИЦА 2 - пријемна писарница

Уписничар - Розалија Миланков     

 

ПИСАРНИЦА ЗА ИЗВРШНЕ ПРЕДМЕТЕ

Референт на извршним предметима - Зорица Миланков

Референт на извршним предметима у одељењу у Новом Кнежевцу - Ела Киш

 

Архива

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају у архиви која се налази у саставу писарнице.

 

Систем администратор

Обавља послове који се односе на успостављање и одржавање информационо-комуникационих технологија и електронску обраду података, складиштење и пренос информација у суду.

Систем администратор Прекршајног суда у Кикинди - Горан Штетин