Одељење суда у Новој Црњи

Адреса: Нова Црња, ул. ЈНА бр.110,

Телефон: 023/815-026

Електронска пошта: uprava@ki.pk.sud.rs