Одељење суда у Новом Кнежевцу

Адреса: Нови Кнежевац, Трг Михајла Пупина бр.11,
Телефон: 0230/81-686
Електронска пошта: psudnk@gmail.com